Vi snakker så meget om at vi i Danmark skal ære en af verdens førende IT-nationer. Børn får i folkeskolen undervisning i brug af computer, hvilket også er en rigtig god idé, internettet og computeren er jo kommet for at blive. Problemet er bare at vi ikke satser ambitiøst nok på at blive verdens bedste.

Ved EU’s seneste måling af internet hastigheder i medlemslandene, endte Danmark på en syvende plads. Målingen viste at kun ca. hver fjerde Dansker valgte en forbindelse der var hurtigere end to megabit. Grunden til dette er at vores internet infrastruktur ikke er ordentligt.

Vi ser samtidig at traditionelle produktionserhverv outsources, vi bliver derfor simpelthen nødt til at satse på at blive verdens førende vidensnation og indenfor dette felt ligger fremtiden inden for computere. En god start ville være at alle fik gratis internet, ligesom alle får gratis skolegang.

Hvis man skal lære internettet ordentligt, kræver det at man har mulighed for at bruge det i sin fritid. Ikke alene bliver det en fast del af elevernes skolegang – F.eks. skal man på gymnasiet aflevere opgaver, tjekke skemaer og læse beskeder fra lærerne på internettet. Sådan bliver det også snart i folkeskolen, desuden bruges internettet i skolegang også til informationssøgning.

Jeg mener derfor at alle burde have mulighed for at gå på nettet. Dette ville gøre at alle havde muligheden for at læse avis, alle havde et leksikon og alle ville have muligheden for at lære den nye teknologi kende.