I Haderslev Byråd vil Mathias Bak arbejde for…

…bedre og billigere kollektiv trafik for børn og unge

Busser er et vigtigt element i at forbinde de forskellige dele af kommunen sammen. Bussen er en rigtig vigtig del af hverdagen for folk uden bil. Samtidig er biltrafikken en rigtig stor udleder af CO2 og partikelforurening. Derfor bør vi gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Yderligere er en stor del af brugerne af ungdomsuddannelserne nødt til at tage bussen for at komme i skole og køb af buskort kan tage en meget stor del af folks SU. Desuden kan det også skade kammeratskab på skolen at det f.eks. kan koste 32 kr. pr. vej at besøge en kammerat fra Vojens. Det gør at en del personer fra f.eks. Haderslev kan blive tvunget til at fravælge eller skære ned på kammerater fra Vojens eller yderområder.

…for istandsættelse af folkeskolens lokaler, bygninger og udearealer

Rigtig mange skoleelever sidder rundt omkring i Haderslev Kommune i nedslidte og gammeldags indrettede faglokaler. De har nogle uhumske toiletter og nogle skolemøbler som nærmest er antikke. Flere forskere har påvist at indlæringen falder med 15 % på grund af dårligt indeklima i de danske folkeskoler. Dette er simpelthen ikke holdbart. Derfor vil vi knokle for at sikre istandsættelse af folkeskolens lokaler og bygninger.

…for flere og bedre fritids tilbud til unge

Vi har i SF ungdom snakket en del om at vi her i byen mangler et sted hvor man kan komme ind at sidde og bare være, uden at være tvunget til at skulle købe noget eller bruge masser af penge. Samtidig vil jeg, hvis der er et ønske fra ungdommen om en specifik aktivitet eller et tilbud, være utrolig åben overfor et samarbejde.

…for sikre cykelveje til skoler og idræts- anlæg

Cyklende borgere er godt for kommunen. Cykling er sundt, det hjælper med ikke at belaste den offentlige transport og det skaber ikke forureningsproblemer. Derfor vil vi gerne arbejde for at folk skal have de optimale betingelser for at cykle i Haderslev Kommune.

Mathias Bak Valgplakat
Mathias Baks valgplakat til byrådsvalget i Haderslev Kommune

Af Mathias Bak